El Siurell de Marratx

Bloc que recull les propostes, actuacions, opinions i tot el relacionat amb IniciativaVerds-Marratx. Pots partiticipar al bloc amb els teus comentaris o envia un mail a l'adrea: marratxi@iniciativaverds.org VISITAU LA NOSTRA WEB http://marratxi.iniciativaverds.org

BIC per la Fbrica de les Garroves del Pont d'Inca

Marratxi | 31 Mar, 2009 09:47

 

Lila Thomàs Andreu, amb DNI núm. 41.398.529-R i amb adreça a efectes de notificació a l’Avinguda Antoni Maura, 6 1r. pis 07141 es Pont d’Inca (Marratxí),  en representació d'Esquerra Unida- Els Verds  de  Marratxí es dirigeix a vos i

 

EXPOSA

 

Que a l'Avinguda Antoni Maura del Pont d'Inca (Marratxí) es troba ubicada una antiga fàbrica de tractament de garroves.

Durant tots aquests anys aquesta fàbrica ha format part del paisatge urbà del nucli dels Pont d'Inca i és un record de la història recent tant del municipi de Marratxí com de l’activitat agrícola i industrial de l'illa de Mallorca.

Aquest emblemàtic edifici que actualment es troba en desús i tancant des de fa uns anys encara es troba en un bon estat de conservació i manté bona part dels seus elements arquitectònics tradicionals.

Aquest conjunt arquitectònic es troba ubicat en ple centre del Pont d’Inca, cosa que fa que sigui un terreny desitjable per a la construcció d’habitatges si no s’assegura la seva protecció.

 

DEMANA

 

Que s’asseguri la protecció d’aquesta fàbrica evitant així la seva degradació i la seva eventual demolició, cosa que seria una pèrdua irreparable del nostre patrimoni industrial.

 

Que s’iniciïn els estudis corresponents per declarar Bé d’Interès Cultural el conjunt arquitectònic de l’anomenada Fàbrica de les Garroves del Pont d’Inca.

   

Marratxí, 31 de març de 2009

Signat: Lila Thomàs Andreu

      

A L'ATENCIÓ DE LA CONSELLERA DE CULTURA I PATRIMONI. SRA. JOANA LLUÏSA MASCARÓ.

Siurell d'hivern 2009

Marratxi | 30 Mar, 2009 09:04

EDITORIAL

QUAN TENDREM UN CENTRE CULTURAL A MARRATXÍ?QUÈ PASSA AMB LA FÀBRICA DE LES GARROVES DEL PONT D’INCA? Marratxí pateix un gran dèficit d’infraestructures en tots els àmbits degut al seu creixement urbanístic ràpid i mancat de planificació, però pel que fa a infraestructures culturals, Marratxí és un cas únic. El nostre municipi, tot i tenir més de 30.000 habitants, encara no compta amb un centre cultural, la qual cosa fa que l’oferta en matèria de cultura que l’Ajuntament pot posar a l’abast de la ciutadania és escassa i de baixa qualitat. La proposta d’Esquerra Unida-Els Verds de Marratxí ha estat, durant molt d’anys, que aquest centre cultural s’ubicàs a l’antiga fàbrica de les garroves del Pont d’Inca. Una proposta que permetria gaudir d’un espai adient per a la cultura i alhora protegir un dels edificis més emblemàtics del nostre poble. Una proposta que a més a més té el suport dels veïnats i veïnades del Pont d’Inca i que és una reivindicació històrica des de diferents àmbits socials i polítics del nostre municipi. Amb aquest objectiu Esquerra Unida-Els Verds de Marratxí ha dirigit les seves gestions en dues direccions, per una banda assegurar la protecció urbanística de l’edifici i per l’altra instar a l’Ajuntament a fer efectiva la seva compra.  A la vista de la febre urbanitzadora que pateix en els darrers anys el nostre municipi EU-EV ha demanat ajuda al departament de patrimoni del Consell de Mallorca perquè augmenti la protecció d’aquest edifici i vetlli per la seva conservació. La petició al Consell de Mallorca es concreta en què aquesta institució supramunicipal declari Bé d’Interès Cultural (BIC) la fàbrica de garroves del Pont d’Inca, ja que durant molts d’anys aquesta fàbrica ha format part del paisatge urbà del nucli del Pont d’Inca i és un vestigi de la història recent tant del municipi de Marratxí, com de l’activitat agrícola i industrial de l’illa de Mallorca. La segona part de la proposta d’EU-EV és que l’Ajuntament de Marratxí adquireixi aquest edifici, actualment en desús i tancat, el que suposa el seu progressiu deteriorament,  i comenci la seva adequació per convertir-lo en el centre cultural que el nostre municipi necessita i es mereix.  En aquest sentit cal pressionar l’equip de govern municipal perquè es prengui seriosament aquest projecte i comenci a fer passes perquè la conversió de la fàbrica de les garroves en un centre cultural sigui aviat una realitat.        La llengua pròpia de Marratxí, és el català...Sr BatleDes d’EU-EV ens volem afegir al comunicat de la Plataforma Gent de Marratxí, sobre l'ús o millor dit, el no-ús de la nostra llengua als actes públics per part del Sr. José Ramón Bauzá, mallorquí i marratxiner, i Batle del nostre poble.Ens sembla de vergonya que el màxim representant d’un poble, el Sr. Batle, no usi la nostra llengua als actes públics. El model "a la valenciana manera" que poc a poc anà imposant el Sr. Jaume Matas i la Sra. Rosa Estaràs arriba al nostre poble, ens sembla de vergonya per al PP i per a tota la gent que se sent representada pel Sr. Bauzà.Hi ha una llei de Normalització Lingüística, i sobretot, un Estatut d'Autonomia, unes normes bàsiques que s'han de respectar per part de qui són representants elegits pels marratxiners i marratxineres.Sobre aquest tema encara no hem vist cap comunicat de Batlia, ni cap comentari del PP... Agenda Local 21: més promeses incomplertes El mes de novembre de l’any passat assistírem a una reunió a la sala de plens convocada pel departament de cooperació local del Consell de Mallorca a la qual hi participar per part de l’Ajuntament el regidor de Medi Ambient, el senyor Juan Coll.En el col·loqui posterior a l’explicació per part de la tècnica del Consell de Mallorca el regidor de medi ambient es comprometé a impulsar el procés de l’Agenda local 21 de Marratxí i a convocar el fòrum de participació. De la mateixa manera que els ciutadans i representants d’entitats presents manifestàrem la voluntat decidida de participar-hi.D’aquestes promeses no es va saber res mai més. Una altra demostració que ni la protecció del medi ambient, ni la participació ciutadana interessen a l’equip de govern del Partit Popular. La gestió de l’aigua ha de ser públicaFa uns mesos llegíem a la premsa la intenció de l’equip de govern d’externalitzar la gestió de l’aigua a la zona del Pont d’Inca. Recordem que la concessió del subministrament de l’aigua a les zones de Pòrtol i sa Cabaneta  a l’empresa Aguas del Término de Marratxí, ha estat un focus de problemes i ens conduït a una xarxa obsoleta i amb unes pèrdues d’aigua de prop del 75% en alguns casos. L’Ajuntament es va comprometre a revisar aquesta concessió, a fer complir les condicions del contracte a l’empresa i a rescatar-la si no es produïa el compliment.Lluny de posar mesures per fer complir el contracte a l’empresa ara pretenen privatitzar l’aigua a la zona del Pont d’Inca. Des d’EU-EV exigim que un servei tan essencial com aquest sigui de titularitat i de gestió públiques, per evitar pèrdues, xarxes obsoletes i talls indiscriminats. Una vegada més, però, el PP fa tot el contrari. 

La llengua prpia de Marratx, s el catal...Sr Batle.

Marratxi | 16 Mar, 2009 17:55

El títol de l'article ja ho diu tot. Des d'aquí ens volem afegir al comunicat de la Plataforma Gent de Marratxí, sobre l'ús o millor dit, el no-ús de la nostra llengua als actes públics per part del Sr. José Ramón Bauzá, mallorquí i marratxiner, i Batle del nostre poble.

A més fou motiu d'un article d'en Sebastià Bennassar al Diari de Balears, un altre marratxiner que quedà escarrufat de veure com no es respecta la nostra llengua.

Ens sembla de vergonya que el màxim representant de tot un poble, el Sr. Batle, no usi la nostra llengua als actes públics. El model "a la valenciana manera" que poc a poc anà imposant el Sr. Jaume Matas i la Sra. Rosa Estaràs arriba al nostre poble, ens sembla de vergonya per al Partit Popular i per a tota la gent que es sent representada pel Sr. Bauzà.

HI ha una llei de Normalització Lingüística, i sobretot, un Estatut d'Autonomia ,unes normes bàsiques que s'han de respectar per part de qui són representants elegits pels marratxiners i marratxineres.

Encara no hem vist cap comunicat de Batlia, ni cap comentari del PP...

Vergonya, Sr Batle!

Una trobada ms i una celebraci.

Marratxi | 07 Mar, 2009 07:38

El proppassat dijous 4 de març ens reunírem amb el PSM de Marratxí. Analitzàrem conjuntament la realitat del nostre municipi, comprovant moltes coincidències en l'anàlisi, i les perspectives de feina en aquests mesos. Veierem la necessitat d'ajuntar els esforços per a plantejar els problemes a l'Ajuntament i la necessitat d'un canvi per al 2011.

Ara només ens resta veure'ns amb el PSOE , estam pendents de concretar eldia.

 

Demà és el dia de la Dona , hem rebut la convidada per anar a les 12 a la plaça de Sa Cabaneta per celebrar-ho amb l'associació Aïcha de Marratxí. Ens conviden  a una mostra de brodats...

Nosaltres anirem a la concentració de Cort organitzada per la Plataforma per a la Igualtat, que enguany commemora el 75 aniversari del primer 8 de març, el 1934 segons ha investigat la historiadora Isabel Peñarrubia.

un altre any ens agradaria que abans d'organitzar el dia 8 , s'hagués pogut fer una reunió conjunta, per fer algun acte explicant la importància de la igualtat per a totes les marratxineres i els marratxiners.

Esperem que ho puguem fer així l'any proper!

MOLTS D'ANYS PER A TOTES LES DONES DE MARRATXÍ!

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb